podloge za miš

 

podloge za miš

Dimenzije:

- 230 x 190 x 2 mm
- 260 x 190 x 3 mm

podloge za miš 230 x 190 x 2 mm 

50

16,20

200

14,58

400

12,96

1000

11,34

100

15,39

300

13,78

500

12,15

 

 

 

podloge za miš 260 x 190 x 3 mm 

50

19,63

200

17,63

400

15,70

1000

13,74

3000

12,40

100

18,63

300

16,69

500

14,73

2000

13,05

 

 Sve cijene su u kunama i ne uključuju PDV. U cijenu nije uključena usluga dizajna!