vizitke - posjetnice

Vizitke - posjetnice

Cjenik izrade vizitki - posjetnica:

Jednostrane vizitke na 350 g papiru  

plastificirane  

 Količina

Ukupna cijena

Jedinična cijena

 Ukupna cijena

Jedinična cijena

100

100,00

1,00

130,00

1,30

200

150,00

0,75

195,00

0,98

300

215,00

0,72

280,00

0,93

400

275,00

0,69

355,00

0,89

500

320,00

0,64

415,00

0,83

700

395,00

0,56

505,00

0,72

1000

450,00

0,45

585,00

0,59

 

Obostrane vizitke na 350 g papiru  

plastificirane  

Količina

Ukupna cijena

Jedinična cijena

 Ukupna cijena

Jedinična cijena

100

150,00

1,50

180,00

1,80

200

225,00

1,13

270,00

1,35

300

325,00

1,08

385,00

1,28

400

410,00

1,03

485,00

1,21

500

480,00

0,96

575,00

1,15

700

585,00

0,84

695,00

0,99

1000

675,00

0,68

810,00

0,81Sve cijene su u kunama i ne uključuju PDV. U cijenu nije uključena usluga dizajna niti grafičke pripreme za otisak!